Convocatorias >> , , ,

Valencia | La HOAC se adhiere al manifiesto y se suma a la manifestación #RefugioporDerecho

13 junio 2016 | Por

Valencia | La HOAC se adhiere al manifiesto y se suma a la manifestación #RefugioporDerecho

La HOAC de Valencia se adhiere al manifiesto #RefugioporDerecho. Los Derechos Humanos no se negocian (#RefugiPerDret. Els drets Humans no es negocíen) (pdf) impulsado por diversas organizaciones sociales, laborales y políticas.

En consecuencia, la HOAC de Valencia anima a participar en la manifestación el próximo domingo 19 de junio a las 19h, que saldrá desde plaza Alfonso el Magnánimo (Parterre).

https://www.facebook.com/events/2063540707204543/

MANIFEST #RefugiPerDret

Per un canvi de direcció que ature la violació de drets de les persones migrants i refugiades.

Les polítiques europees de migració i asil, lluny de donar una resposta solidària basada en el respecte dels drets humans de les persones migrants i refugiades, han posat en greu risc les vides de milers de persones, moltes d’elles xiquets i xiquetes, convertint el mar Mediterrani en la major fossa comuna del món on han mort més de 25.000 persones en els últims 15 anys.

 El passat 18 de març, els líders europeus van signar una declaració amb Turquia que, a més de ser vergonyosa i il·legal, posa en un major risc a aquestes persones justificant la seua devolució a un país com Turquia, que ha demostrat que no garanteix els drets humans i l’adequada protecció que mereixen.

Aquest acord vulnera la Carta Internacional de Drets Humans, la Carta de Drets Fonamentals de la UE, el Conveni Europeu de Drets Humans i la Convenció de Ginebra per als Refugiats, així com diferents directives europees en matèria d’asil. Un acord que propicia el naufragi de l’Europa social, abandonant els valors i els principis que configuren Europa com un espai comú de llibertat, seguretat i justícia, fundada sobre els valors de la dignitat humana, la llibertat, la igualtat i la solidaritat als quals es refereix el Preàmbul de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

A més, l’acord utilitza a les persones refugiades com a moneda de canvi que respon a interessos econòmics i geoestratègics i no a la protecció que legalment tant la UE com Turquia estan obligades a garantir. Fer de les persones refugiades una mercaderia per a l’intercanvi econòmic és inhumà, il·legal i intolerable. L’acord converteix a Turquia en un gendarme que s’afegeix a la creixent militarització de les fronteres europees.

La Unió Europea, lluny de ser un exemple de solidaritat i actuar conforme als valors que van ser el fonament del projecte europeu, segueix impulsant receptes que han fracassat en el passat i han provocat milers de morts. L’acord, junt a les mesures adoptades unilateralment pels estats membres que dificulten o impedeixen l’entrada al seu territori de sol·licitants d’asil, no aporta una solució i provocarà l’obertura d’altres vies més perilloses i costoses per a les persones refugiades, com la del Mediterrani Central que és la més mortal del món.

Per tot açò, les organitzacions signatàries exigim:

 A la Unió Europea i als seus Estats membres

– Canviar l’enfocament de les polítiques de migració i asil, posant al centre a les persones i els seus drets.

– Complir la legalitat europea i internacional.- Retirar l’acord de la UE i Turquia.

– Habilitar vies legals i segures perquè les persones refugiades no hagen d’arriscar la seua vida en perilloses rutes. Ha de garantir-se, especialment, que les dones no estiguen sotmeses a violència sexual i de gènere, i que els menors i les persones amb diversitat funcional reben la protecció adequada.

– Garantir un acolliment digne i una adequada protecció que incloga l’atenció sanitària i respecte dels Drets Humans, així com complir els compromisos assumits en aquest sentit, habilitant els pressupostos i els recursos acords al desafiament humanitari fruit de les guerres i desigualtats

– Garantir la protecció de les organitzacions i persones que recolzen a la població refugiada. La complexitat de la situació fa que el seu treball siga absolutament necessari i ha de ser complementari al que les institucions europees estan obligades a realitzar.

– Han de combatre’s activament els discursos i narratives xenòfobes. Les conseqüències de no fer-ho poden ser molt
perilloses per a la construcció de la necessària convivència i cohesió social a Europa.

– Incorporar a les polítiques migratòries en l’àmbit europeu l’objectiu de la gestió de les noves fronteres invisibles que s’estan generant a les nostres ciutats i als nostres barris, amb una aposta ferma per la construcció de la convivència i el
diàleg intercultural.

– Finalitzar la militarització de la zona, que pot derivar en conflictes encara més complexos amb gravíssimes conseqüències per a la població.

– Apostar per una política europea i pressupostària comuna que done suport a la situació de refugiades i migrants.

 Al Govern espanyol

– Retirar el seu suport a l’acord de la UE-Turquia i instar a la seua retirada definitiva per part de la resta dels Estats de la Unió Europea.

– Agilitzar l’acolliment de persones refugiades a través dels programes de reassentament i reubicació.

– Reforçar el sistema nacional d’acolliment a refugiades de manera concorde a l’evolució de les necessitats amb els recursos, nombre de places i pressupost necessari. Respectar escrupolosament els drets humans en la frontera sud (específicament en les fronteres de Ceuta, Melilla, Canàries i la costa marroquina) i en la resta de les fronteres europees.

– Respectar escrupolosament els drets humans en la frontera sud (específicament en les fronteres de Ceuta, Melilla, Canàries i la costa marroquina) i en la resta de les fronteres europees

– Vetlar per que el conjunt d’actors polítics, econòmics i socials no empren missatges de caràcter xenòfob, discriminatori o racista cap a la població migrant i refugiada que puguen contribuir a la generació de prejudicis i actituds racistes o violentes cap a aquestes persones.

– Dur a terme accions específiques d’informació i sensibilització de l’opinió pública espanyola sobre la situació d’emergència actual i les seues causes, comptant amb el conjunt d’actors de la societat civil que treballen amb població
refugiada tant a Espanya com en els països d’origen.

– Reforçar la política d’integració amb un pla de barris que aposte per la convivència, el diàleg intercultural, la gestió positiva de la diversitat i la lluita contra el racisme i la xenofòbia.

– Incrementar els fons per a ajuda humanitària i ajuda al desenvolupament sense fer servir els fons de cooperació internacional com a compensació o incentiu al control de fronteres ni destinar-los a l’atenció de persones sol·licitants d’asil i refugi a Europa. L’atenció d’aquestes persones ha de garantir-se amb fons específics, suficients i sostinguts en el temps.

– Defensar una postura en les institucions europees, que siga reflex del sentir de la societat espanyola, i que, per tant, defense el compliment de la legalitat i el respecte als drets humans de les persones migrants i refugiades.

Revista TU!

Acceso a la suscripción.
■ Edición digital www.hoac.es/tu

Nuevo libro

Ultimo cuaderno

Redes Sociales

Instagram


© 2023 HOAC.

| Diseño original | DET | Adaptación de ACF | Desarrollado con WordPress | CM/Admo